Közutasok Szakszervezete
e-mail: kozutasok.szakszervezete@gmail.com

Országos tájékoztató!

Dósai Sándor


Tisztelt Közutas kollégák!
Tájékoztatatni szeretnélek benneteket, hogy 2015. november hónapban megalakult a Közutasok Szakszervezete. Eleinte egy budai szakszervezetként alakult, hiszen Budai volt a cég székhelye. A nevünk megváltoztatására szántuk el magunkat a második közgyűlés alkalmával ekkor választottuk a Közutasok Szakszervezete elnevezést. A Közutasok szakszervezetét azért alakítottuk, mert nem voltunk megelégedve a Magyar Közút dolgozóinak megbecsültségével, anyagi és szociális helyzetével. Tájékoztatatni szeretnélek benneteket, hogy országos szinten 6000-6500 fő munkavállaló dolgozik a Magyar Közút berkein belül, szeretnénk e munkavállalók 10 %-át megnyerni céljainknak. A Munka Törvénykönyve a dolgozók 10 % -nak tagságához köti a Kollektív Szerződés aláírásának, módosításának jogát és lehetőségét. A szervezet megalakulásakor célul tűztük a dolgozók bérezésének fejlesztését és a szociális és munkakörülmények javítását, abból a célból, hogy Magyar Közút dolgozói megfelelő anyagi és morális megbecsülés mellet végezhessék ezt a nehéz és veszélyes szakmát. A céljaink elérése felé a 2017. 03. 17-i három éves bérmegállapodás aláírásával jelentős lépést tettünk. Feladatunknak tartjuk továbbra is a szociális helyzetének javítását, illetve a bérezés folyamatos fejlesztését és bízunk benne, hogy tagságotokkal és aktivitásotokkal segítettek minket ezen az úton. Felettes szakszervezeti szervünk a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, akik segítséget nyújtanak a munkáltatóval történő tárgyalásokkal során. A konföderáció nagyon komoly érdemeket vívott ki a munkavállalók jogi képviseletében az elmúlt 25 évben, jól képzett szakember gárdával dolgoznak, pénzügyesek, közgazdászok, jogászok, munkajogászok, hr-esek segítik munkánkat. A szakszervezet alapításakor tekintettel a bérezésre az alacsony tagdíj kialakítását tűztűk ki és olyan határozatot hoztunk mely értelmében csak akkor emeljük szervezetünk tagdíját, ha ezzel párhuzamosan a dolgozók általános béremelését sikerül elérni. Folyamatosan zajlik a mérnökségek felkeresése és a személyes kapcsolatfelvétel. A www.kozutasok.hu internetes oldalunkon tudtok belépési, illetve tagdíjlevonási nyilatkozatot is letölteni, ezeket kérem nekem jutassátok el. Ezzel kívánjuk biztosítani azt, hogy a Közutasok Szakszervezete és a Magyar Közút dolgozói együtt sírjanak, és együtt nevessenek.
Köszönjük a figyelmeteket! Bármilyen kérdésetek van, kérem, forduljatok tisztségviselőinkhez.