Közutasok Szakszervezete
e-mail: kozutasok.szakszervezete@gmail.com

Tisztelt tagság! Tájékoztatás a tagdíj változásáról!

Dósai Sándor


Tisztelt Tagszervezetünk!

A LIGA Szakszervezetek Alapszabálya VI. 2. pontja a tagdíj vonatkozásában a következő rendelkezést tartalmazza:
„VI.2. A tagszakszervezetek kötelesek tagjaik után havonta tagdíjat fizetni. A tagszervezetek a tagdíjat a tárgyhót követő hónap utolsó napjáig kötelesek megfizetni. A tagdíj mértéke a tagszervezeti taglétszám alapján, a mindenkori minimálbér 0,4 ezreléke egész forintra kerekítve/fő/hó. A minimálbér változáshoz kötött, emelt összegű tagdíjat első alkalommal a minimálbér bevezetése hónapjára kifizetett munkabár alapján kell befizetni."
A 367/2019. (XII. 30.) Kormányrendelet a minimálbér összegét 2020. évre vonatkozóan 161.000,- Forint.
A fentiek értelmében tehát a 2020 január 1-től a taglétszám alapján havonta fizetendő tagdíj mértéke
64 Ft/fő.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2020 január 14.

Üdvözlettel:

Doszpolyné dr. Mészáros Melinda sk.
elnök