Közutasok Szakszervezete
e-mail: kozutasok.szakszervezete@gmail.com

Tájékoztató!

Kiss jános


Kedves Tagság, Tisztelt Kollégák!
Szervezetünk jogutódként 2016-tól Közutasok Szakszervezete néven látja el
tagjaik képviseletét. A szakszervezet elsődleges célja a fizikai és szellemi munkát
végzők munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és védelme,
továbbá tagjai szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek
feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű
érdekvédelem megvalósítására. Céljai elérése érdekében megkülönböztetett
figyelmet szentel a dolgozók élet- és munkakörülményeit befolyásoló
tényezőknek, a munkahelyi biztonság megteremtésének, valamint a
munkavállalói jogok biztosításának.
Kezdeményezésünket az érdekképviselet megteremtésére, a régi
autópályakezelő, az ÁAK dolgozóiból és a Magyar Közút dolgozóiból álló
tömörülés indította útjára, hisz tapasztalatunk szerint nem létezett igazi
érdekképviselet, amely valóban a dolgozói érdekeket szem előtt tartva végezné
munkáját. Alapszabályunk értelmében - és ezt fontosnak tartjuk kihangsúlyozni
- nem lehet az MK-nál vagy korábban ÁAK-nál, illetve ezek jogútód szervezeteinél
vezető beosztásban lévő személy szervezetünk tisztségviselője, hisz ez az
érdekek képviselete során komoly összeférhetetlenséget okozna. Így a fizikai
állományban dolgozók közül kerültek ki szervezetünk vezetői, akik teljes
mértékben érzik, és a bőrükön tapasztalják azokat a problémákat, amik a napi
munkavégzés során megnehezítik a kollégák életét.
Szervezetünk indulásunk óta ellenállásba ütközik a mindenkori cégvezetéssel, és
a velük szorosan együttműködő érdekvédelmi szervezet részéről, a munkavallók
érdekeinek képviselete során.
Ez a fajta ellenállás megerősít minket abban, hogy valóban szükség van egy
olyan, cégek vezetésétől FÜGGETLEN érdeképviseletre, aki valóban feltárja a
problémákat, és foglalkozik a dolgozói érdekekkel.
Mi, az elnökség tagjai tevékenységünkért semmilyen juttatást nem veszünk fel,
ingyen és bérmentve végezzük a ránk bízott feladatokat. A működési költségeink
és a tagdíj (1300,-ft/hó) is annyira minimalizálásra kerültek, amely éppen a
szükséges kiadásokat fedezi.
Munkánk során a Liga, és ezen belül az LKSZSZ tömörülés (Liga Közlekedési
Szakszervezetek Ágazati Szövetsége) hathatós segítségében bízva töretlenül
megyünk előre, azon közös célok megvalósítása érdekében, hogy a
munkabiztonság mellett, kiegyensúlyozott és hosszú távú tervezhetőség
érdekében új megállapodás keretében javítsunk a Magyar Közútnál dolgozó, és
az újonnan induló MKIF Zrt.-nél dolgozó kollégáink, és különösen a nekünk
bizalmat és támogatást adó Közutasok Szakszervezetének tagjai számára!
Kérünk minden olyan MK munkavállalót, aki még nem ismeri szervezetünket, az
támogasson minket tagként! Illetve jóval kevesebb, mint egy doboz cigaretta
áráért/hó részesüljön azokból a juttatásokból, amelyek tagjainkat illetik:
- Baleset és felelősség biztosítás
- Számlavezető bankoknál kedvezményre jogosultság
- Liga Szakszervezetek Szövetsége általi üdülési lehetőségek
Ezért fontos az, hogy a Magyar Közút vagy jogutód szervezet dolgozójaként,
támogass minket, hogy nélkülünk ne dönthessenek a fejünk felett!
Közutasok Szakszervezetének Elnöksége